Криміногенна ситуація в Радянській Україні (1919-1929)

Лекторка розповість як розуміли злочинність у 1920-ті роки та які підходи було розроблено для визначення та боротьби з так званими «соціальними відхиленнями».

10 грудня, о 19:00 в рамках публічної програми Донбасские Студии фонду IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. та лекторію Центр соціології права та кримінології відбудеться лекція соціологині Оксани Міхеєвої «Криміногенна ситуація в радянській Україні в перше радянське десятиліття 1919-1929 рр»

Реєстрація на подію: http://bit.ly/2zQTkfq

В лекції будуть представлені дані, що характеризують загальну структуру злочинності та динаміку окремих видів правопорушень в радянській Україні в перші десять років її існування. Окрему увагу буде приділено дослідженням 20-х років та розробленим на їх основі підходам до розуміння та визначення так званих "соціальних відхилень" (проституції, гомосексуальності, самогубств). Також будуть розглянуті соціально-демографічні характеристики зареєстрованих правопорушників в контексті радянських декларацій про "буржуазний" характер злочинності.

Оксана Міхеєва – історикиня, професорка кафедри соціології УКУ. Кандидатську дисертацію «Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі 1921–1928» захистила у 1999 році. У 2012 році захистила докторську дисертацію з історії за темою «Правоохоронні органи УСРР у роки непу: історичні аспекти формування та діяльності». Брала участь та виступила організатором низки локальних та міжнародних соціологічних проектів. Є членом Міжнародної асоціації гуманітаріїв, Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Соціологічної асоціації України. Член редколегії часописів «Україна модерна», «Схід», «The Studies of Warmia»

Фото лекторки: Валерій Шмаков

Вхід вільний

10 грудня, 19:00

IZONE, 2 поверх

вул. Набережно-Лугова, 8
___

On the evening of December 10th at 19:00 within the framework of the public program of Donbas Studies and a series of lectures by Ukrainian Center for Law and Crime Research there will be a lecture by sociologist Oksana Mikheeva ‘The Criminal Situation in Soviet Ukraine in the first Soviet decade 1919-1929’

Registration: http://bit.ly/2zQTkfq

The lecture will present data characterizing the overall structure of crime and the dynamics of certain types of offenses in Soviet Ukraine in the first ten years of its existence. Particular attention will be paid to research of the 1920s and the approaches developed to their understanding and definition of so-called "social deviations" (prostitution, homosexuality, suicide). The socio-demographic characteristics of registered offenders will also be examined in the context of Soviet declarations of the "bourgeois" nature of crime.

Dr Oksana Mikheeva, historian, Professor of Sociology at Ukrainian Catholic University. She defended her PhD thesis on Crime and Crime in Donbass (1921–1928) in 1999. In 2012, she defended her PhD in History on the topic “Law Enforcement of the Ukrainian SSR in the Years of the NEP: Historical Aspects of Formation and Activity.” She is a member of the International Association of Humanities, Taras Shevchenko Scientific Society, Sociological Association of Ukraine, editorial board of the magazines "Ukraina Moderna,” “Skhid,” and “The Studies of Warmia.”

Photo of the lecturer: Valery Shmakov

Free entry

10th of December, 19:00

IZONE, 2 floor

8 Naberezhno-Luhova street